EGY IFJÚ TENGERÉSZ
Horthy Miklóst a régi filmhíradók kockáin mindig határozott, sok esztendőt megélt államférfiúnak látjuk, aki számos kiérdemelt kitüntetéssel a mellkasán, sziklaszilárdan áll a magyar nemzet élén. Ezen a ritka fotón Ő van, érdemjelek nélkül, fiatal tengerésztisztként.
Távol van még a császár melletti szárnysegédség, az Otrantói-csata, a Monarchia hajóhadának vezetése, a fővezérség, a kormányzóság, az el nem kerülhető háború, a német majd amerikai fogság és végül a portugál Estoril.
A különleges képről egy hittel teli fiatalember tekint le ránk, aki nem ismeri, nem ismerheti a jövőt. A sötétből a fénybe néz, s mint mi mindannyian, csak élte az életét.
Az ifjú Horthy remekül vívott – néhány párbajba is belekeveredett –, remekül lőtt célba pisztollyal és puskával egyaránt, az egykori konstantinápolyi lovaglóverseny győzteseként nem is csoda, hogy a tengerésztisztek közötti teniszversenyen is bajnokká vált, azt pedig sokan tudhatják, hogy kerékpározásban az osztrák-magyar hadsereg bajnokságának győztese is ő volt.
Szépen énekelt, ügyesen zongorázott, tehetséges festőművésznek indult s nagy sikerű adomái jó elbeszélői képességéről tettek tanúbizonyságot.
S, hogy hibái már akkor is voltak és később is lettek?
Természetes!
Ember volt.
Ember volt, de a nagyszerűek közül!
Zetényi-Csukás Ferenc

Kenderes (Szolnok megye, Magyarország), 1868. június 18. az induló és Estoril (Portugália), 1957. február 9. a befejező pontja annak a hosszú, csaknem kilenc évtizedes életpályának, amelynek nyolc évtizedéről az számol be, aki megfutotta: vitéz nagybányai Horthy Miklós, volt tengerésztiszt, I. Ferenc József király és császár udvari szárnysegéde, flottaparancsnok altengernagy, a szegedi ellenkormány hadügyminisztere, a nemzeti hadsereg fővezére, Magyarországnak 1920. március 1-jétől 1944. október 16-ig kormányzója és „legfelsőbb hadura”, a németek, majd az amerikaiak foglya, végül pedig - haláláig - portugáliai magyar emigráns.

 

horthy miklos emlekirataim

 

Történelmi szerepének megítélésében életében - s halála után is sokáig, talán mind a mai napig túlzások és elhallgatások szerepelnek egy- és másfelől.

Számvetéséből - emlékiratából --, amelyet öregen, életének utolsó évtizedében készített, talán tisztábban rajzolódik ki alakja.

 

https://europakiado.hu/konyv/emlekirataim-3745

Gróf Edelsheim Gyulai Ilona 1918. január 14-én született Budapesten. Életének döntő fordulata 1940 áprilisában következett be, amikor férjhez ment Horthy Miklós kormányzó fiához, Istvánhoz. Ezzel a "vidéki grófkisasszony" - valóságosan és jelképesen is - áttette székhelyét a budai várba, és akarva-akaratlan történelmi szereplővé-személyiséggé, cselekvő tanúvá lépett elő. 1942 augusztusában Horthy István kormányzóhelyettes tragikus repülőszerencsétlenség áldozata lett, s ettől fogva a fiatal özvegy a kormányzó bizalmasaként, szerényen a háttérben maradva egyre fontosabb szerepet játszott: józansága, példás lelki ereje és kivételes érzékenysége nagy hatással volt mindenkire, akivel kapcsolatba került. 

becsulet es kotelesseg i ii

 

"Sofőröm, belügy-, külügy- és pénzügyminiszterem", így nevezte Horthy Miklós a menyét, aki haláláig odaadóan ápolta, és aki ígéretéhez híven megszervezte a kormányzó újratemetését Kenderesen.

Gróf Edelsheim Gyulai Ilona emlékirataiban a XX. századi magyar történelem egyik leghitelesebb tanúja szólal meg. Mindaz, amiről a könyvben ír, egy őszinte, tiszteletre méltó személyiség vallomása. Egy rendkívüli asszony memoárja ez.

https://europakiado.hu/konyv/becsulet-es-kotelesseg-1-1918-1944

https://europakiado.hu/konyv/becsulet-es-kotelesseg-2-1945-1998-3554

 

MEGHÍVÓ
AZ ÚJ TISZTSÉGVISELŐK MEGVÁLASZTÁSÁVAL
EGYBEKÖTÖTT ÜNNEPÉLYES KÖZGYŰLÉSRE


Közgyűlés helyszíne: Szent Margit Gimnázium Apor Vilmos terem (1114. Budapest, Villányi út 5-7. sz.).

Közgyűlés időpontja: 2019. december 8-án, 15. h-kor

A közgyűlés napirendi pontjai:

- Elnöki köszöntő
- Képes beszámoló
- Gazdasági beszámoló
- Elismerések átadása

- Tisztségviselő választás
- Elnöki székfoglaló
- 2020-as programok tervezete
- A Társaság alapszabályának módosítása

Tájékoztató:

A Horthy Miklós Társaság választási bizottsága kijelölésre került (2019. október 26-án, a jelenlegi elnökség teljes körűen megtárgyalta a tisztújítás kérdéseit és kijelölte a jelölő bizottság tagjait:

Zetényi-Csukás Ferenc elnök
Horthy Éva Horthy-család
Vassné Fülöp Ildikó titkár.
(Megjegyzés: Azért ők lettek a bizottság tagjai, mert nem indulnak egyik tisztségért sem a választáson).

A jelölő bizottsághoz, eddig az elnök személyére Jaross Tamás neve érkezett meg.
A két alelnöki posztra pedig, Konja Miklós, Helle László és Schneider József

Tisztelettel várjuk az esetleges új személyi jelöléseket is, a horthymiklostarsasag@gmail.com emailra, vagy postai úton a 6729. Szeged, Örvény u. 12. sz. címre szíveskedjen elküldeni!

A közgyűlésen minden tagtársunk megjelenésére számítunk!

nemzeti hadsereg meghivo

szeged meghivo

Horthy Miklós Társaság hivatalos weboldala | © 2010-2021.