Hősi halála után Róla elnevezett kőrúton állt és többszörös meggyalázása óta, ha csupán csonka kőalapként is - de a vandalizmussal dacolva áll ma is, Horthy Istvánnak, Magyarország 1942. augusztus 20-án, Szent István király napja reggelén, hadszíntéren hősi halált halt, Hitler-ellenes, közismerten angolbarát kormányzó-helyettesének emléktáblája.

A Budapest-Ferencváros Vámház körút 5. számú épületén állott emléktábláját az orosz megszállás idején vandálok súlyosan megrongálták, majd az emlékmű töredékanyagát, maradványait még jelen évtizedünkben is méltatlanul és kegyeletsértően egyfajta alkotói nyersanyagként igyekeztek, igyekeznek mások felhasználni.

A magyar történelmi alkotmányosság idegen megszállásig tartó uralma idején, hősi halálát fél évvel megelőzően, kormányzóhelyettesként Ő részesedett utolsóként államfői méltóságban, - ebben a közjogi méltóságban, ahogyan ma szokás mondani. Az Országgyűlés egyöntetűen, közfelkiáltással választotta meg, a nemzetiszocialimus különféle árnyalatainak tüntető távolmaradása mellett. Nem privilégiumot keresett azonban nemzeti közméltósága által – bajtársiasan életét kockáztató, gyötrelmes frontszolgálatot vállalt – ott pedig nagyobb hadi repülőgépeket támadástól védő, vadászrepülői, harci kísérői feladatokat hajtott végre.

A hadszíntéren Magyarországért adta fiatal életét, halt hősi halált.

Jellemes patrióta-erényekkel ékes államférfi volt. Politikai vétek soha nem terhelte, ilyennel még csak nem is vádolta érdemben senki - a nemzetiszocialisták alattomos és cinikus rágalmait kivéve. Emléke mégis sok-évtizedes, méltatlan és vétkes hallgatást szenvedett és szenved, mind a mai napig.

Meg kell törnünk ezt a hallgatást és meg is törjük. A reményben és hitben megfogyatkozott Magyarországnak, a gyakran percemberek által megnyomorított Magyarországnak a vezetői iránti bizalom visszanyeréséhez szüksége van olyan nemes, áldozatvállaló, hazájáért akár életét is kockáztató  és adó államférfiúi példaképekre, mint amilyen Horthy István hősi halált halt kormányzóhelyettes.

Mind a néhai kormányzóhelyettes áldozatos életutat bejárt özvegyének-, mind a konzervatív kapcsolódás mellett szabadelvűségében – éppen e sajátos kettősség okán a nemzeti konszenzust is segíteni képes - családjának, mind pedig a családi otthont jelentő városnak, Kenderes polgármesterének és Budapest-Ferencváros polgármesterének, mind civil szervezeteknek morális támogatásával, az e célra alakult civil kör, bő ötven résztvevő jelenlétében, saját forrásokból 2009-ben ideiglenes emléktáblát helyezett a hősi halált halt egykori helyettes államfő megrongált emléktábla-csonkjához olyan felirattal, amely a közeljövőben várható végleges újraállítás várakozását is megjeleníti. Az újraállításra kitűnő alkalmat kínálna a néhai kormányzóhelyettes szimbolikus dátumú hősi halálának évfordulója, mely egyszersmind Magyarország állami ünnepe: Augusztus 20. Ezen az alkalmon sok nemes cselekedete mellett a budapesti zsidóság deportálásának megakadályozásában, valamint az 1944-es magyar fegyverszüneti előkészületek szervezésében felülmúlhatatlan érdemeket szerzett özvegyét is köszönteni lehetne.

A Jagellók óta hadszíntéren első alkalommal hősi halált halt államfői közjogi méltóság emlékéhez méltó leginkább az lehetne, ha a vandál emlékmű-rombolások és elhallgatás után a helyettes államfő emlékműve újraállíttatását korunkbeli hivatali utód, a mai magyar állam feje, a Magyar Köztársaság elnöke biztosíttatná, ha az ország és a nemzet az ő gesztusával hajthatna fejet a hősi halált halt egykori helyettes államfőjének emléke előtt, amint a köztársasági elnök szerepvállalásával – igaz némileg másként és Varsóban - részesült jelképes főhajtásban nemrégiben a sok tekintetben a kormányzóhelyetteséhez hasonló utóéletű Esterházy János is.

Ne engedjük többé Horthy István kormányzóhelyettes emlékét elnémítani vagy akár csak perifériára sodorni! Ne feledjük: nekünk, magyaroknak, Magyarországnak van szükségünk Rá, a mi honfiúi hitünk, cselekvőképességünk erősítését szolgálhatja és fogja szolgálni.

Kijár Neki a nemzet és a mindenkori magyar állam főhajtása!


Dr. Kolozsi Béla

ny. nagykövet

 

<< Vissza

Horthy Miklós Társaság hivatalos weboldala | © 2010-2021.