A Pálos Rend működéséhez a mindenkori magyar király, vagy kormányzó, esztergomi érsek hozzájárulása volt szükséges.

IV. Béla uralkodása idején 1250-ben alakult a Pálos Rend – teljes nevén Ordo Sancti Pauli Primi Erenitae – Magyarországon. Ez az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrend. A Pálos Rendnek azonban nem csak férfi, hanem női ága is működött, amely a köztudatban nem ismeretes. Működése a Horthy-rendszerben bontakozott ki és járult hozzá a magyarság lelki és szellemi gyarapodásához.

A Krisztus Királyról Nevezett Népművelő Testvérek Társaságát Szentannai Adalberta nővér alapította 1928-ban. Az alapító személyéről meg kell jegyezni, hogy eredeti neve Kurics Anna volt, az 1940-es években magyarosította Szentannaira. 1923-ban belépett a Szociális Missziótársulatba.

A falusi családok műveltségének emelésére ún. nőszemináriumokat szervezett, szociális tanfolyamokat rendezett, melyeknek lebonyolítására óvónőket és tanítónőket vont be. 1927-ben alakult meg Tabon a Krisztus Királyról Nevezett Népművelő Testvérek Társaságának Országos Szervezete.

Munkásságuk nagyon kiterjedt volt: A falvakban katolikus óvodákat, nyári napközi otthonokat; télen pedig katolikus népművelő tanfolyamokat szerveztek.

A Krisztus Királyról Nevezett Népművelő Testvérek Társaságának működését 1928. május 5-én hagyta jóvá Rott Nándor veszprémi püspök.

Fő céljuk: tagjainak megszentelése Remete Szent Pál szellemében, valamit Boldog Özséb Atyánk erényeinek utánzásával és tiszteletének terjesztésével. Ezért testvéreinek a Pálos Rend alapítójának utánozva, belső összeszedettségben, lelki remeteségben törekedjenek a legnagyobb vezeklővel Krisztus királlyal minél tökéletesebb belső egyetértésre, hogy vele együtt imádkozva, együtt szenvedve és együtt munkálkodva engeszteljék Istent a hozzá hűtlenné vált nemzedékért, a családok erkölcsét és az ifjúság lelkét megrontó bűnökért. Felebarátainak javát pedig oly módon segítsék elő, hogy a nép kulturális és szociális gondozásának minden időszerű és az egyház szellemének megfelelő intézményén keresztül kedveltessék meg a néppel, neveljék rá a vezeklő életre és áldozatokra már a kezdetektől kezdve.

Központjuk Pusztamonostoron (Szolnok vármegye, Hatvan és Jászberény között) volt, ahol nőszemináriumot vezettek. Házuk volt: Budapesten, Egerben, Mernyén (Somogy megye), Osztopánban (Somogy megye), Tabon (Somogy megye).

A Népművelő Társaság célja a családok megszentelése, az iskolán kívüli nőnevelés tanfolyamokon. A falusi és munkásnők kulturális és világnézeti nevelésén túl szociális munkát is vállaltak.

A nyári mezőgazdasági idényben napköziket, bölcsődéket létesítettek, hogy segítsenek a dolgozó szülőkön.

Egerben szervezték a testvérek falun végzendő apostoli szolgálatát; Pusztamonostoron pedig a rendi utánpótlást biztosították.

Az első káptalan megtartására 1930-ban került sor.

Tabon népházat és óvodát építettek állami és községi támogatással. Még ebben az évben Veszprémben engedelmességi fogadalmat tettek. Szabályzatukat a Pálos Rend regulájából alakították ki.

Egerben szemináriumot létesítettek, melyben felsőbb iskolát végzett leányokat tanítottak háziipari tevékenységre, csecsemőgondozásra.

A nővérek kék egyenruhában jártak.

Pusztamonostoron Balázsovits Oszkár - máltai lovag – földbirtokos kúriáját és a hozzá tartozó parkot adta a nővéreknek. Itt lett a szemináriumi képzés központja.

A Krisztus Királyról Nevezett Népművelő Testvérek Társaságának Szentannai Adalberta általános főnöknőn kívül tagjai voltak: Kövess Etelka általános főnöknő-helyettes, Seress Mária egri házfőnök, Rost Jozefa, Baranyai Magdolna, Rusznák Michaela (96 évesen halt meg 2008-ban Újkígyóson a Szent Erzsébet Otthonban), Kázsmér Mariann, Csáky Margit, Csilik Margit Teréz (a rend ügyeit 2001-ig vezette), Czifra Bernadett.

A Pálos Rend férfi ágának visszatelepítése után a nővéreknek P. Gyéressy Béla Ágoston, P. Zembrunsky Mihály, P. Bolyós Ákos, P. Rába Lukács pálos szerzetesek tartottak lelkigyakorlatokat, melyeket a kommunista diktatúra alatt is folytattak egészen a szerzetes rendek erőszakos feloszlatásáig. (Szentannai Adalberta nővért a Rákosi-rendszerben 3 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték.)

A Krisztus Királyról Nevezett Népművelő Testvérek a feloszlatáskor 14-en voltak.

 

2009. március

 

Újházi Simonné-Erzsébet

a Pálos Rend kutatója-történésze

 

<< Vissza

Horthy Miklós Társaság hivatalos weboldala | © 2010-2021.