Közlemény

Mélységes felháborodással vettük hírül, hogy meggyalázták a nemrégiben Kerekiben felállított, Horthy Miklósnak, a tengerésztisztnek, a katonának emléket állítani hivatott szobrot. Ugyanilyen felháborodással értesültünk, Tormay Cécile emléktáblájának a meggyalázásáról is. Borzasztóan elkeserít bennünket az is, hogy a Hazatérés Templomát vörös festékkel és emberi ürülékkel évekkel ezelőtt meggyalázó és tetten ért elkövető ellen meghozott, semmiféle elmarasztaló ítéletről mind a mai napig nem kaptunk értesítést. Mint a Horthy Miklós Társaság elnöke, a Társaság tagsága nevében kérem az illetékes szerveket, hogy az ilyen és ehhez hasonló és nem csupán bennünket, hanem áttételes módon az egész nemzetet meggyalázó elkövetők ellen a törvény teljes szigorával járjanak el.    


Kosaras Péter Ákos

elnök


Díszpolgári cím

Kenderes városa 2009 augusztus 14-én díszpolgári címet adományozott özv. Horthy Istvánné főméltóságú asszonynak. A cím birtokosának szeretettel gratulálunk.


A Horthy korszak relikviáinak gyűjtője

Tajti Csabát mutatom be olvasóinknak és ajánlom szíves figyelmébe azoknak akik a Horthy-korról szeretnének többet tudni.

Elöljáróban megjegyzem, hogy szívesen áll rendelkezésre bárhol az országban, hogy gyűjteményének darabjaiból kiállítást rendezzen, vagy korabeli hanglemezeivel (és lejátszóival) bemutatót tartson.

Az egri Dobó István Gimnáziumban érettségizett ahol kedves tanára, Néző Sándor segítségével szerette meg a magyar nyelvet, irodalmat és történelmet. Gyűjtőszenvedélye korán kialakult. Papírrégiségek, pénzek, pénzérmék éppúgy érdeklődési körébe tartoznak mint az okmányok, dokumentumok, térképek, katonai iratok, és sok más tárgyi eszköze a régi koroknak. De érdeklődésének középpontjában különösen is a két háború közötti időszak, a revízió évei vannak. Kedves, kedvenc darabokat tartalmaz a zenei gyűjteménye: katonai indulók, revíziós dalok, levente, nemzeti és hazafias lemezek.

„Célom, - írja hozzám intézett levelében, - hogy minden évben méltó módon emlékezzünk meg Trianon, a Horthy korszak és a revízió éveiről, hogy minél többen kapjanak objektív tájékoztatást. Szeretném nemzeti kultúránkat ápolni és a nemzettudatot erősíteni.”

Legyen Isten áldása törekvésein.

Kérem az olvasókat, hogy meghívásokkal és minden más módon is segítsük őt ebben a nemes szándékban, munkában.

Telefon: 06/20/567-76–61


2009. március

v.Kocsis Sándor

alelnök


U.i.: Tajti Csaba tagja a Horthy Miklós Társaságnak, és feleségével együtt, adójuk 1 %-ával támogat is minket.


Művészek a Várban

Felber Irén tagtársunk és művésztársainak kiállítása. (2009. március 20. 18 óra.)

Megnyitja: v. Bogdán Péter - Kenderes polgármestere


Cselekvési program a Trianoni sebek gyógyítására

"Újra kell gondolni a magyar nemzet Trianonnal kapcsolatos szemléletét" - jelentette ki Tőkés László Budapesten. A püspök a trianoni trauma kezelésének egyik útját a történelemoktatás felülvizsgálatában és reformjában jelölte meg. Kitért arra is, hogy a szomszédos országokkal kötött alapszerződéseket újra kell tárgyalni, és az egykori magyar területekért cserébe jogokat kell követelni a magyar kisaebbségek számáre az utódállamoktól.

(Forrás: Harangszó (Nagyvárad) 2009. január)


Klubnap

A Horthy Miklós Társaság és a Történelmi Vitézi Rend Pesti Törzsszéke (v.Turba László törzskapitány és v.Kocsis Sándor alelnök) megállapodtak abban, hogy a jövőben közös rendezvényeken, klubnapokon találkozik a két testvérszervezet tagsága. Erre a lehetőségre itt hívjuk fel a figyelmet és kérjük tagtársainkat, hogy éljenek az alkalmakkal, jöjjenek el minél többen, hogy kellemes hangulatban, kiváló emberek közötti beszélgetések keretében ápoljuk a Kormányzó úr emlékét.

Az összejövetelek ideje: minden hónap 2. keddje du. 17 órától (most március 10-én)

Helye: Újpesti Polgári Centrum IV.ker. Árpád út 66 (három percre a metróállomásától)

A megjelenésnek nem feltétele, de azért kérjük azokat a résztvevőket akiknek ez terhet nem jelent, hogy egy-egy üveg itallal, üdítővel vagy némi süteménnyel tegyék barátságosabbá a közös összejöveteleket.

Minden tagtársat, barátot, szimpatizánst, érdeklődőt várunk szeretettel. 

Horthy Miklós Társaság - Történelmi Vitézi Rend


Emlékezés alelnökasszonyunkra,

Dr. vitéz Szálka Irmára, és Kőrössy Katalinra, a Társaság titkárasszonyára.

Isten Nyugosztalja Őket!


Díszpolgári cím

Kenderes Város Képviselőtestülete 2008. július 22-én ülést tartott melyen egyhangú döntéssel a város szülöttének, vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó úrnak Díszpolgár-i címet adományozott. Az erről szóló dokumentumot a Kormányzó úr menye özv. Horthy Istvánné Edelsheim-Gyulai Ilona grófnő, főméltóságú asszony, a Kormányzó-helyettes özvegye vette át 2008. szeptember 7-én Kenderesen vitéz Bogdán Péter polgármester úrtól.

(Az Önkormányzati Testület határozatának száma: 133/2008 VII. 22)


Széchenyi Díj

A Széchenyi Társaság Grosics Gyulát az Aranycsapat legendáshírű kapusát 2008. szeptember 19-én, a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében megtartott ünnepségen Széchenyi Díj-jal tüntette ki. A kitüntetettet Pálinkás József a MTA új elnöke köszöntötte. Laudációt dr.Kőrösi Mária docens asszony a Széchenyi Társaság titkára mondott. A Horthy Miklós Társaság a kitüntetettben Fővédnökét tiszteli, akinek ezúton is gratulálunk és jó egészséget kívánunk. 

Részlet a kitüntetett válaszbeszédéből:

„Hosszú életet éltem meg sok kitűnő pillanattal. … Én a legszerencsésebb emberek közé…tartozom mert egy olyan csapat tagja lehettem néhány esztendőn keresztül amely csapat elsősorban, és mindenek előtt, egy nemzetet képviselt a világban.  Egy nemzetet, amelynek tizenötmillió tagja élte át velünk együtt azt a néhány kilencven percet amely felrepítette ezt hazát a világ  tetejére.

Akkor jó volt magyarnak lenni, hallgatni a himnuszt, nézni a piros-fehér-zöld zászlót és arra gondolni, hogy most mit gondol, mit érez az a tizenötmillió magyar akik itt vannak velünk, akik ugyanazért szurkolnak amiért mi.

Tettük a dolgunkat a pályán a csapattal egy hazáért, a nemzetért, amely a XX. század … legkegyetlenebb időszakában járta a világot és adott szereplése folytán egy nemzetnek identitástudatot. Ezért volt nagyon szép az a néhány esztendő.”

Horthy Miklós Társaság hivatalos weboldala | © 2010-2021.