Horthy Miklós gyermekkori írása

 

Megtekintés és letöltés PDF formátumban


Otrantoi levél

Otrantói levél, melyet Horthy Miklós sorhajókapitány, a Novara parancsnoka a győztes csatában szerzett sebesüléséből lábadozva, kórházi ágyon írt Szuborits Antalnak, a csatában elesett első tisztje, Szuborits Róbert édesapjának. (A sokáig magánszemély birtokában volt levelet 2005 novemberében a Horthy Miklós Társaság köz-adakozásból megvásárolta és a Magyar Nemzeti Múzeumban szakszerű körülmények között őrizteti.)

 

Megtekintés és letöltés PDF formátumban

 

"Kedves Bátyám!

 

Egy fájdalmas kötelességemnek engedelmeskedem, amikor tisztjeim és egész legénységem nevében vérző szívvel fejezem ki legigazabb részvétemet. Mi magunk is a legnagyobb részvétre szorulunk, szerettük, becsültük, tiszteltük! Alattvalóinak egy mindig szeretettel gondoskodó, mindenre figyelő jóságos feljebbvalója volt, nekem - a mellett, hogy lankadhatatlan kitűnő helyettesem - igaz és hű barátom. Az iránta megnyilvánuló részvét leírhatatlan volt és a temetése a legmeghatóbb és szebb, amit csak elképzelni lehet. - A túlerő elleni 3 órát tartó ádáz küzdelemben szegény Róbert folyton tevékeny volt, mindenütt segített, utánanézett, reparáltatott. 10 óra d.e. után, mikor épen egy keletkező tüzet oltatott el, ment a fedélzeten baloldalt a boot...-nél hátrafelé.

Akkor érte egy szerencsétlen gránát. Rögtön ott volt a segítség, de alig 1 1/2 perc alatt megszűnt élni, tehát nem szenvedhetett. Számos barátai és tisztelői mind azzal vigasztalják magukat, hogy szebb halállal kimúlni nem lehet. Egy érckoporsót csináltattunk, hogy fel lehessen vitetni. Bocsánatod kérem, hogy így, ceruzával írok, de sebesülve az ágyban fekszem és nem akartam soraimmal késni.

A Novara rövidesen Polába megy sérüléseit orvosolni. Remélem, hogy nem kell vissza maradnom, de aztán mégis hosszabb ápolásra szorulok, azért címem bizonytalan. Azonban: An das Komando S.M.S. Novara Marinefeldpost Pola címzésű levelek minden késés nélkül felbontatnak helyettesem által. Szegény Róbert hagyatéka előírás szerint természetesen a legnagyobb precizitással rendeztetik. - Magam is beteg lévén bocsáss meg kedves bátyám, hogy bővebben nem írhatok, de ha legközelebb utam Budapesten vezet keresztül, nem fogom elmulasztani tiszteletemet tenni. Mellékelve küldök egy felvételt, mely a katasztrófa helyét ábrázolja. Az ágyú védpáncélján két találat látható.

Legmélyebb részvétemet ismételve és fájdalmatokban fájó szívvel és őszintén osztozva maradok mély tisztelettel

 

őszinte híved

 

Horthy Miklós

sorhajó kapitány

a "Novara" parancsnoka

21/V. 917."


Hadügyminiszteri eskü

Jegyzőkönyv Horthy Miklós hadügyminiszteri eskütételéről.

Megtekintés és letöltés PDF formátumban


Budapest népéhez (plakát)

Horthy Miklós kiáltványa a magyar nemzeti hadseregnek Budapestre való bevonulásakor

Megtekintés és letöltés PDF formátumban


Horthy (plakát)

Manno Miltiades plakátja, amelyet a magyar nemzeti hadseregnek Budapestre való bevonulása után ragasztottak ki

Megtekintés és letöltés PDF formátumban


Kormányzói eskü

Megtekintés és letöltés PDF formátumban


Étlap a díszebédhez

Megtekintés és letöltés PDF formátumban


Vitézavató beszédek

Megtekintés és letöltés PDF formátumban


Vitéz nagybányai Horthy Miklós köszöntője a Vitézi Rend fennállása 10-ik évfordulóján

Megtekintés és letöltés PDF formátumban


Ludovika Akadémia köszöntése az alapkőletétel 100. évfordulóján

Magyarország kormányzójának a Ludovika Akadémiához intézett üdvözlete az alapkőletétel százéves évfordulója alkalmából

Megtekintés és letöltés PDF formátumban

Horthy Miklós Társaság hivatalos weboldala | © 2010-2021.