Koszorúzás és Horthy Miklós kiállítás Pátyon


Megemlékezés a kitörés napján

Emlékezés a Budapest védelmében hősi halált halt katonákra a XII. kerületi hősi emlékműnél.


Felavatták a Nemzet székelykapuját

November 14-én, vasárnap délben, római katolikus szentmise és református istentisztelet után Kenderesen, tavaszias időben, verőfényes napsütésben felavatták a Nemzet székelykapuját.

Ősiség, Méltóság, Erő

Az udvarhelyszéki motívumokkal díszített, festett székely kapu felavatásán jelen voltak annak székely harisnyába öltözött faragói, akiknek felmenői 70 évvel ezelőtt 7 nap 7 éjszaka alatt készítették el a most felállított kapu eredetijét. Jelen volt az a négy szervezet – Történelmi Vitézi Rend, Horthy Miklós Társaság, Magyar Tengerészek Egyesülete, Kenderes Város Önkormányzata – , amelyek a Nemzet székelykapujának felállítását egy évvel korábban kezdeményezték. Jelen volt a Magyarok Világszövetségének küldöttsége és annak elnöke, mely szervezet a már veszettnek hitt ügyet két hónappal ezelőtt felkarolva, eredményes gyűjtést szervezett a Nemzet becsületének megmentésére. Jelen volt és az avató szalagot saját kezűleg vágta el v. Horthy Miklós kormányzó menye, v. Horthy István kormányzóhelyettes özvegye, gróf Edelsheim Gyulai Ilona. Jelen volt és megáldotta az avatandó kaput Cseh Judit református lelkipásztor, majd azt felszentelte Gulyás Zsolt, római katolikus plébános.

A rendezvény elején a Magyarok Világszövetsége Elnökségének három tagja: v. Hompoth Zoltán, v. Oláh István, v. Szotyori Nagy Áron, valamint gróf Klebelsberg Éva felolvasták annak a mintegy ezer adakozónak a nevét, akik a Magyarok Világszövetsége elnökének felhívását követve adományaikkal lehetővé tették a Nemzet székelykapujának Kenderesen történő újraállítását.

A rendezvény felejthetetlen pillanatait szolgáltatta Petrás Mária, moldvai csángó származású ének- és szobrászművész, aki csengő hangon énekelte a Himnuszt, a Székely Himnuszt és az ősi Székely Himnuszt. v. Döbrentei Kornél költő a Történelmi Vitézi Rend nevében szólva méltatta Horthy Miklós kormányzót, v. Kocsis László az erdélyi vitézek nevében beszélt. Kosaras Péter Ákos a Horthy Miklós Társaság nevében mondott frappáns beszédet. v. Bogdán Péter, Kenderes volt polgármestere a kapu történetét ismertette, megköszönve a kezdeményező szervezetek fáradozását, és elévülhetetlennek nevezte a Magyarok Világszövetségének érdemeit.

Ennek jegyében, utolsó szónokként Patrubány Miklóst, az MVSZ elnökét szólították, aki köszönetet mondott az Úrnak, hogy ezt a szép napot megengedte, az adakozóknak és a szervezőknek, hogy lehetővé tették. Kiemelte a felavatás előtt álló székely kapu különlegességét, mely a székelyek és a magyarok felbonthatatlan együvé tartozásában ölt testet, és kifejtette, hogy a székely kapu számára az Ősiség, a Méltóság és az Erő együttes megtestesülése, más szóval maga az ÖRÖK ÉLET.

E gondolat szinte varázsigeként hatott, és Edelsheim Gyulai Ilona grófnő a székely kapu alatt állva, hirtelen erőt merítve eldobta addig használt kartámaszos botját, és derűs arccal nézett a fényképezőgépekbe, majd Sajtószolgálatunknak elmondta, hogy sok székely kaput látott, de ilyen szépet, melyből így sugárzik az életerő, még nem.


Mány-kitörésre emlékezünk


 Megemlékezés Bauer Sándorra


Horthy Miklós születésének 141. évfordulója

A Kormányzó úr születésnapja

Ennek 141. évfordulójára gyűltek össze tisztelői, mintegy kétszázan, a Szt. Margit Gimnázium dísztermében, 2009. június 14-én. A megemlékezést igazán az tette ünnepélyessé, hogy közöttünk volt Horthy Istvánnak, az 1942-ben az orosz fronton gépével lezuhanva hősi halált halt repülőfőhadnagy, kormányzó-helyettesnek özvegye is. Emlékbeszédet mondott Kiss Dénes a Trianon Társaság elnöke, csodálatos énekekkel szórakoztatott Budai Ilona népdalénekes és Róka István az Operaház énekművésze. A Debrecenből ez alkalomra felfáradt Erdei Istvántól pedig csodálatos verseket hallhattunk. Köszönet érte minden előadónak..

Az ünnepség végén sokan köszöntötték szeretettel Ilona grófnőt, közöttük a megjelent, és hivatásukhoz, példaképükhöz, a Kormányzó úrhoz hűséges tengerészek. (L. fényképek)

A megemlékezés után társaságunk titkára Kőrössy Katalin és férje uzsonnán látta vendégül a Főméltóságú asszonyt, Hajdú Lajost és feleségét, valamint a két alelnököt, Kovács Györgyöt és Kocsis Sándort.


Trianoni Diktátumra emlékezett Kaposvár

Horthy Miklós Társaság hivatalos weboldala | © 2010-2021.